Siirry sisältöön
Ajankohtaista

KORONAVIRUSTILANNE SEKÄ VOIMASSA OLEVAT RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET RAUTJÄRVELLÄ

corona-teaser.jpg
24.1.2022 10.00

Kokoontumisrajoituksia jatkettu 20.2 saakka

Koronavirustilanne Etelä-Karjalassa ja Rautjärvellä

Koronavirustilanne Etelä-Karjalassa on heikentynyt edelleen Omikron-virusmuunnoksen takia. Tartuntamäärät ovat kasvaneet eikä kaikkia tartuntoja pystytä enää välittömästi jäljittämään. Kaikista koronanäytteistä noin 22–24 % on positiivisia.

Rautjärvellä koronavirustartuntoja on koko epidemian aikana todettu yhteensä 49, joista 40 on todettu marraskuun 2021 jälkeen. Rautjärvellä ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 86,1 % väestöstä ja toisen rokoteannoksen 84,2 %. COVID-19 tilannekuvaryhmän mukaan on todennäköistä, että rokottamattomat tulevat nyt saamaan tartunnan, lisäksi monet rokotetutkin. Sairaalahoitoon hakeutuneista lähes jokainen on ollut rokottamaton.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston voimassa olevat määräykset

Yleisötilaisuuksien kieltäminen (58 §)

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä.

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset (58 d §)

Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 4 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Määräykset ovat voimassa ajalla 24.1.2022-20.2.2022.

Etelä-Karjalan alueellisen COVID-19 tilannekuvaryhmän voimassa olevat suositukset (21.1.2022)

Alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä kokoontui 18.1.2022. Kokouksessa todettiin, että kaikki tämän-hetkiset rajoitukset ja suositukset on koronatilanteen vuoksi pidettävä voimassa ja niitä jatketaan 20. helmikuuta 2022 asti. Ilmaantuvuusluku on huolestuttavan korkea 863,5 / 100 000 asukasta kohden kahden viikon ajalta.

Maskisuositus on Eksoten alueella voimassa ruuhkaisissa, julkisissa sisätiloissa, joukkoliikenteessä, varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten työntekijöillä ja oppilailla kolmannesta luokasta ylöspäin. Maskisuositus koskee myös täyden koronarokotesarjan saaneita. 

Yksityis- ja perhetilaisuuksia koskien suositellaan, että yli 20 hengen yksityistilaisuuksia tai perhejuhlia ei järjestetä eikä näihin osallistuta. 

Tilannekuvaryhmä toivoo Etelä-Karjalassa noudatettavan koronaepidemiaan liittyviä ohjeita ja suosituksia huolellisesti: ottamaan koronarokotteet, jäämään flunssaoireisena kotiin ja huolehtimaan hygieniasta kuten käsien pesusta, kasvomaskin käytöstä ja turvavälien noudattamisesta.

Kaikki tilannekuvaryhmän antamat voimassa olevat suositukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa ao. linkistä:
https://www.eksote.fi/Koronavirus/Sivut/default.aspx

Suositukset ovat voimassa viranomaisille, väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille. Myös yksityisten toimijoiden toivotaan noudattavan alueelle annettuja suosituksia.

Rautjärven kunnan rajoitukset ja suositukset sekä vaikutukset kunnan toimintaan

Kokoontumisrajoitukset

Rautjärvellä tulee noudattaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamia määräyksiä kokoontumisista sekä asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytyksistä. Rautjärvellä ei saa järjestää yli 50 henkilön yleisötapahtumia sisätiloissa. Tilaisuuksissa ja tapahtumissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä tilojen käytössä. Linkki 31.5.2021 päivättyyn ohjeeseen: 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje 31.5.2021

Ulkotilaisuuksien osallistujamäärää ei ole rajoitettu aluehallintoviraston päätöksellä.

Kunnan tilojen käytön rajoitukset

Simpeleen koulu 
Koulun ruokalan enimmäishenkilömäärä ½ normaalista 
Ruokalaa ei vuokrata ulkopuolisille. 
Liikuntasalin enimmäishenkilömäärä 170 

Kunnantalo 
Valtuustosalin enimmäishenkilömäärä 16 
Kunnanhallituksen huoneen enimmäishenkilömäärä
Kahvion enimmäishenkilömäärä 13 
Tilojen siirtoseinät on avattava, mikäli yksittäisen tilan henkilömäärä ylittyy. 
Valtuustosalissa, kunnanhallituksen huoneessa ja kahviossa voi samaan aikaan olla enintään 37 henkilöä, kun molemmat siirtoseinät ovat avattuna. 
Nuokkarin enimmäishenkilömäärä on 36

Asemanseudun liikuntahalli 
Liikuntahallin enimmäishenkilömäärä on 105 
Koulun ruokalatilan enimmäishenkilömäärä 34

Kivijärven toimintakeskuksen liikuntasali
Liikuntasalin enimmäishenkilömäärä 37

Simpeleen kirjasto
Yhtäaikainen enimmäisasiakasmäärä on 50
Kirjaston asiakkaita kehotetaan vahvasti käyttämään kasvomaskia

Asemanseudun kirjasto
yhtäaikainen asiakasmäärä on 5
Kirjaston asiakkaita kehotetaan vahvasti käyttämään kasvomaskia.

Vaikutukset kunnan toimintaan ja palveluihin

Kaikessa toiminnassa vältetään lähikontakteja. Maskisuositus sisätiloissa on voimassa. Toimipisteissä huolehditaan käsihygieniasta ja toimintaan osallistutaan vain oireettomana.

Aikuisten joukko- ja ryhmäharrastustoimintaa voidaan käynnistää ottaen huomioon voimassa olevat kokoontumisrajoitukset sekä tilojen henkilömäärärajoitukset. 

Koulussa suositellaan vahvasti maskin käyttöä kolmannesta luokasta ylöspäin sekä kaikille koulukuljetuksessa.

Mahdollisen henkilökuntapulan takia varhaiskasvatuksen lapsiryhmiä voidaan joutua sulkemaan. 

Kaikille perheenjäsenille suositellaan 5 vuorokauden karanteenia, mikäli perheessä todetaan koronatartunta. 

Kunnantalon toimistotilojen ovet lukitaan eikä ulkopuolisia vierailijoita oteta vastaan muutoin kuin ajanvarauksella. 

Kunnan työntekijöiden tulee käyttää maskia liikuttaessa oman työpisteen ulkopuolella, asiakaspalvelussa sekä asiakkaiden luona vierailtaessa. Kunnan toimipisteiden asiakkaiden ja toimipisteen ulkopuolisten työntekijöiden tulee käyttää maskia.

Nuorisotilojen käyttäjien tulee käyttää kasvomaskia. 

Kokoukset ja palaverit suositellaan pidettäväksi mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksillä. Kunnan työntekijöille suositellaan mahdollisuuksien mukaan etätyötä.

Luottamushenkilötoimielinten päätöskokouksiin on mahdollisuus osallistua etänä. Paikan päällä kokouksissa käytetään kasvomaskia.

Suositellaan rokotusten ottamista kaikille 12-vuotta täyttäneille.

Rautjärvellä 24.1.2022


Rautjärven kunta
valmiusjohtoryhmä