Siirry sisältöön

Maahanmuutto ja kotouttaminen

Etelä-Karjalan alueella maahanmuuttajien kotouttamistyötä tehdään laajassa maakunnallisessa yhteistyöverkostossa, johon kuuluu alueen kunnat, viranomaistahot, yhdistyksiä sekä muita toimijoita.

Maahanmuutto ja kotouttaminen

Maahanmuuttopalveluista Etelä-Karjalassa vastaa Eksote. Kotouttamisen tavoitteena on, että maahanmuuttaja asettuu uuteen asuinkuntaan kuntalaiseksi samoin oikeuksin ja velvollisuuksin kuin kantaväestöön kuuluva.

Palvelun asiointikanavat

Hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7002941

Maahanmuuttajille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä kysymyksissä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat maahanmuuttajia kaikkien palveluita tuottavien tahojen pariin.

Maahanmuuttajat voivat saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.

Laki kotoutumisen edistämisestä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386

Etelä-Karjalan hyvinvointialue