Siirry sisältöön

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tavoitteena on opiskelijan itsetuntemuksen parantaminen, opiskelutaitojen kartuttaminen ja ammatinvalinnan tukeminen. Opinto-ohjaus toteutetaan lukiossa opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan ja aineenopettajien yhteistyönä.Luokkamuotoisessa opinto-ohjauksessa painotetaan lukion alkuvaiheessa lukiokäytänteisiin perehdyttämistä ja opiskelun ohjausta. Jokaisen lukiolaisen kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma lukioajalle. Lukiokoulutuksen päättövaiheessa korostuvat uranvalinnan suunnittelu ja jatko-opintoihin ohjaus. 

Etsivä nuorisotyö

Lukiolainen tai lukiosta valmistunut voi hyödyntää muun muassa jatko-opintoihin, työelämään, arjen hallintaan ja erilaisten palveluiden löytämiseen liittyvissä asioissa myös kunnan etsivän nuorisotyöntekijän palveluita. Etsivään voi ottaa yhteyttä paitsi nuori itse, myös hänen vanhempansa, ystävänsä, sukulaisensa, naapurinsa ym., jotka haluavat auttaa nuorta.