Siirry sisältöön
Kuntalaisaloite

Rautjärven kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.

Kuntalaisaloite.fi –verkkopalvelussa kunnat voivat lisätä vastaukset kuntalaisten tekemille aloitteille. Kunnan vastaus tulee julkisesti näkyviin verkkopalvelussa ja tulee niin aloitteen tekijän, aloitteen kannattajien kuin muiden asiasta kiinnostuneiden tietoon. Kunnan vastauksen lisääminen verkkopalveluun on tärkeä osa päätöksenteon avoimuutta ja tukee kuntalaisten luottamusta.

Kaikki kunnassa vireille tulleet aloitteet tulee käsitellä toimivaltaisessa kunnan viranomaisessa ilman aiheetonta viivytystä. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisäksi kunnan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Aloite tehdään kirjallisesti tai sähköisesti lähettämällä se Rautjärven kunnan asiointipisteeseen. Aloitteessa tulee olla asia sekä tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot. Aloitteen voi myös tehdä kuntalaisaloite.fi palvelussa. Kaikki kuntalaisaloite.fi-palvelussa tehdyt aloitteet ovat julkisia, ja ne ovat nähtävissä osoitteessa www.kuntalaisaloite.fi.
Kuntalaisfoorumit

Foorumit ovat avoimia, teemallisia ja säännöllisiä keskustelutilaisuuksia.

Foorumeissa käsitellään aiheesta kiinnostuneiden kuntalaisten kanssa ajankohtaisia, etukäteen ilmoitettuja aihepiirejä. Omat fooruminsa voi olla esim. järjestöille, lapsille ja nuorille, vapaa-ajanasukkaille ja yrittäjille. Foorumit voivat kokoontua 1-4 kertaa vuodessa