Siirry sisältöön

Päätöksenteko

Kunnan toimielimien kokoonpanot esitetään näillä sivuilla. Yhteystiedot julkaistaan niiden henkilöiden osalta, jotka ovat antaneet siihen kirjallisen suostumuksen. Päätösten julkaisussa tulee noudattaa erityslakien säännöksiä, joita on mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa julkipanon osalta, tiedonhallintalaissa salassapidosta ja laissa julkisista hankinnoista asiakirjojen julkisuudesta esityslistoilla. Rautjärven kunta pyrkii julkaisemaan myös erityislakeja koskevat päätökset myös kotisivuilla, vaikka määräykset edellyttävät erityistä tiedoksiantotapaa.

Kunnanvaltuuston kokoukset - videotallenteet