Siirry sisältöön

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kunnan kaikkien toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset julkaistaan julkisessa tietoverkossa, joksi Rautjärven kunnassa on määritelty kunnan kotisivut. Päätösten julkaisemisella kuntalaiset saavat tiedon päätöksistä ja voivat käyttää kuntalain 16. luvun mukaista oikeuttaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemiseen. Kunnanhallituksen ja lautakuntien päätöksistä tulee pääosin tehdä oikaisuvaatimus päätöksen tehneelle toimielimelle 14 päivän kuluessa päätöksen julkaisemisesta. Viranhaltijapäätöksestä tehdään oikaisuvaatimus sille toimielimelle, jonka toimivaltaan asia hallintosäännön mukaan kuuluu. Kunnanvaltuuston ja oikaisuvaatimuksesta tehdystä päätöksestä voidaan tehdä kunnallisvalitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen julkaisemisesta. Asianosaisen määräajat lasketaan päätöksen erityisestä tiedoksisaannista.

Julkaistut esityslistat ja pöytäkirjat