Siirry sisältöön

Europarlamenttivaalit 2024

Europarlamenttivaali toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024 klo 9.00 - 20.00.

Rautjärven kunnan äänestysalueet ja äänestyspaikat:

Äänestysalue 001, Rautjärvi
Rautjärven aseman koulu
Urheilijankatu 9
56610 Rautjärvi

Äänestysalue 002, Simpele
Rautjärven kunnantalo
Simpeleentie 12
56800 Simpele

Molemmat äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 - 20.00.

Ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:
Rautjärven kunnantalo
29.-31.5.2024 klo 09.00 - 17.00
1. - 2.6.2024 klo 10.00 - 14.00
3. - 4.6.2024 klo 09.00 - 17.00

Rautjärven aseman koulu
29.5.2024 klo 09.00 - 17.00
2.6.2024 klo 10.00 - 14.00
3.- 4.6.2024 klo 12.00 - 17.00

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Myös omaishoitajalla on oikeus äänestää kotiäänestyksessä. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua kirjallisesti tai puhelimitse p. 040 181 4013 tai 040 162 1500 tiistaihin 28.5.2024 16.00 mennessä 20.5.-28.5.2024 välisenä aikana. Lomakkeita saa kunnantalon asiointipisteestä sekä vaalit.fi-sivustolta.

Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaistahenkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Lisätietoa vaaleista