Siirry sisältöön

Rakennusvalvonta

Kunnan rakennusvalvonta viranomaisena toimii liikelaitos- ja lupajohtokunta ja sen alaisuudessa rakennustarkastaja. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamisesta ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään.

Rakennusvalvontataksa

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät. Mikäli hanke poikkeaa säännöksistä tai määräyksistä, se saattaa tarvita poikkeamisluvan ennen rakennusluvan myöntämistä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Rakennuslupien käsittelystä ja rakennusaikaisesta valvonnasta rakennusvalvonta perii maksun valtuuston hyväksymän taksan mukaisesti. Maksu laskutetaan kokonaisuudessaan luvan myöntämisen jälkeen. Erillisistä katselmuksista, joita ei ole määrätty luvassa, peritään erillinen taksan mukainen maksu.

Palvelun asiointikanavat

Lupapiste

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit rakentamiseen liittyen olla yhteydessä viranomaiseen ja hoitaa lupa-asioinnin.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Rakennustarkastaja

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii rakennustarkastaja.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 1534353

Rakennusvalvonnan palvelusihteeri

Rakennusvalvonnan palvelusihteeri hoitaa rakennuslupien laskutusta ja rakennuslupa-arkistoa.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 1814008

Ilmoitus naapureille rakennushankkeesta

Lomake, jolla ilmoitetaan naapureille rakennushankkeesta

Lisää tietoa
Lataa lomake

Liite maalämpökaivon tai putkiston lupahakemukseen

Maalämpökaivon tai putkiston lupahakemukseen tarvittava liite

Lisää tietoa
Lataa lomake

Pientalon huoltokirja

Huoltokirja pientalon omistajille

Lisää tietoa
Lataa lomake

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisu lomake

Lomake, jolla haetaan poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupahakemus

Rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupahakemuslomake

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennushankeilmoitus (RH1)

Rakennusluvan hakija täyttää lomakkeen ja palauttaa sen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennushanketietojen korjausilmoitus (RH3)

Rakennushanketietojen korjausilmoituksella korjataan väestötietojärjestelmään jo RH1 tai RH5 lomakkeella ilmoitettua tietoa.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennushankkeen huoneistotiedot (RH2)

Huoneistotiedot uusista ja laajentamisen tai muutostöiden yhteydessä muuttuvista asuinhuoneiston tiedoista.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja omakotitaloille, loma-asunnoille yms.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennustyön vastaavana työnjohtajana ja erityisalan työnjohtajana toimiminen

Hakemus / ilmoitus rakennustyön vastaavana työnjohtajana ja erityisalan työnjohtajana toimiminen

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennusvaiheilmoitus (RH5)

Lomakkeella ilmoitetaan rakennushankkeen aloittaminen, valmistuminen, raukeaminen tai sille myönnetty jatkoaika.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Selvitys jätevesijärjestelmän suunnitelman liitteeksi

Jätevesijärjestelmän suunnitelman liitteeksi tarvittava selvitys

Lisää tietoa
Lataa lomake

Väritysmallilomake

Väritysmallilomake rakentajille

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Rautjärven Asiointipiste

Kunnantalon asiointipiste, jossa voit myös käyttää Kelan etäyhteyttä.

Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Myös rakennuksen laajennus sekä merkittävät korjaus- ja muutostyöt tai käyttötarkoituksen muutos edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Asiasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi myös rakennusjärjestyksessään määritellä toimenpiteiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132