Siirry sisältöön

Rautjärven Vesi

Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen tehtävänä on yleiset laatuvaatimukset täyttävä talousveden tuottaminen ja häiriötön jakelu toiminta-alueille. Viemärilaitoksen tehtävänä on johtaa vesilaitoksen toimittama talousvesi käytön jälkeen puhdistusvaatimukset täyttävään käsittelyyn ja edelleen purkuvesistöön.

Kuulutus veden taksamuutoksesta 1.1.2023 alkaen

Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitos on valmistellut vesi- ja jätevesitaksoihin korotuksia. Edellisen kerran taksoja korotettiin 1.1.2016. Taksakorotukset perustuvat yleiseen kustannusten nousuun ja Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamon saneerauksesta aiheutuviin kustannuksiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi uuden taksan 1.1.2023 alkaen (Kv 14.11.2022 § 37).

Rautjärven Vesi

Vesihuoltoliikelaitoksen tehtävänä on yleiset laatuvaatimukset täyttävä talousveden tuottaminen ja häiriötön jakelu toiminta-alueille.

Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE

Aukioloajat

Kaikki tiedot