Siirry sisältöön
Liittyminen

Veden toimittaminen kiinteistölle edellyttää aina voimassaolevaa sopimusta. 

Ennen suunnittelun aloittamista tulee olla yhteydessä vesihuoltoliikelaitokseen, joka antaa tiedot vesijohto- ja viemäriliittymien sijainnista, vesijohtoverkoston painetasosta ja viemärin liitos- ja padotuskorkeuksista. Lisäksi laitos kertoo vaadittavat tonttijohtojen materiaalit.

Tietojen pohjalta LVI-suunnittelija tekee kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat suunnitelmat. Suunnitelmien tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, KVV-laitteistoja koskevia määräyksiä.

Liittyjän tulee hakea lupa kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen täyttämällä hakemuslomake. Lomakkeen mukana toimitetaan 2-sarjaa suunnitelma-asiakirjoja.

Asiakirjojen tulee sisältää:

- Asemapiirustus (1:500 tai 1:200), jossa on esitetty rakennuspaikalle tulevat johdot ja laitteet (korkeustiedot, materiaalit ja putkikoot),
- KVV suunnitelmat