Siirry sisältöön
Talouden suunnittelu ja seuranta

Kunnanhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet. Kunnan toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa.

Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa.

Toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Kunnanhallituksen pyynnöstä toimielimen on annettava raportti taloudesta ja toiminnasta kuukauden kuluessa. Toiminnan ja talouden toteutumisesta toimielimet raportoivat valtuustolle talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.