Siirry sisältöön

Opiskelu lukiossa

Rautjärven lukio on hyvä yleislukio, jossa korostuu pienten opetusryhmien lisäksi henkilökohtainen ohjaus ja opetus. Opiskelijat etenevät opinnoissaan pääasiassa oman vuosiluokkansa tahdissa. Pienessä lukiossa opettajat pystyvät seuraamaan opintojen sujumista ja tukemaan henkiökohtaisesti jokaista opiskelijaa.

Opetussuunnitelma lukion opetustyötä ohjaamassa

Rautjärven lukion toimintaa ohjaavat Opetushallituksen vahvistamat valtakunnallisen lukion opetussuunnitelman perusteet. Opetussuunnitelman perusteissa määritetään lukio-opetuksen tavoitteet ja sen keskeisimmät sisällöt. Lukion valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet löytyvät alla olevista tiedostoista. Valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditaan kuntakohtainen opetussuunnitelma, jossa tarkennetaan opetuksen tavoitteita, sisältöjä ja toteuttamistapoja. Rautjärven lukion opetussuunnitelmat löytyvät alla olevista tiedostoista.
Opintojen suuntaaminen Rautjärven lukiossa

Rautjärven lukio tarjoaa opiskelijoilleen monipuolisia, lukion omia opintoja. Opiskelija voi valita muun muassa retkeilyä, englanninkielistä kokkausta ja fysiikan ja kemian laboratorio-opintoja osaksi opintojaan. Opiskelijan on mahdollista suunnata opintojaan kiinnostustensa mukaan esimerkiksi liikuntaan tai kansainvälisyyteen.

Tavoitteellisesti urheileva opiskelija voi osallistua Etelä-Karjalan urheiluakatemian toimintaan. Urheiluakatemian tavoitteena on yhdistää lukio-opiskelu ja tavoitteellinen urheilu niin, että opiskelija suorittaa osan lukio-opinnoistaan urheiluvalmennuksessa. Opiskelijan on mahdollista osallistua kansainväliseen toimintaan lukion omissa kansainvälisyysopinnoissa, joissa tutustutaan opiskelijoita kiinnostaviin tapoihin ja kulttuuriin sekä toteutetaan omakustanteinen opintomatka opiskelijoiden valitsemaan kohdemaahan. 
Rautjärven lukion esite