Siirry sisältöön
Arviointi

Rautjärven lukiossa käytetään monipuolisia opetus- ja arviointimenetelmiä. Koeviikkojärjestelmä ei ole käytössä, vaan osaamista arvioidaan monin eri tavoin. Tavoitteet ja arviointimenetelmät käydään läpi aina jakson alkaessa. Valtakunnalliset opinnot opinto-ohjausta lukuunottamatta arvioidaan numeroin. Koulun omat opinnot ja opinto-ohjaus arvioidaan suoritusmerkinnällä (hyväksytty - hylätty). Opiskelija näkee saamansa arvioinnit Wilmasta. Wilmaan merkitään myös kokeiden ja muiden arvioitavien töiden arvosanat. Jakson loputtua järjestetään uusintakuulustelu, jossa voi korottaa saamaansa hyväksyttyä tai hylättyä arvosanaa. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan etukäteen. 
Poissaolot

Poissaoloihin tulee pyytää lupa. Lupaa ennalta tiedossa olevaan, korkeintaan kolme päivää kestävään poissaoloon anotaan ryhmänohjaajalta. Yli kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää rehtori. Poissaoloanomukset tehdään Wilmassa. Opiskelijan tulee selvittää poissaolonsa heti poissaoloa seuraavalla tunnilla niille opettajille, joiden tunneilta hän on ollut poissa. Opiskelija ottaa itse selvää opintojen etenemisestä poissaolon aikana. Lomamatkat toivotaan tehtävän koulun loma-aikoina.

Lukiolaisten poissaolot:

- pääsääntö: opiskelija on aiheettomasti pois ja kaikki poissaolot tulee selvittää, runsaat tai aiheettomat poissaolot voivat alentaa arvosanaa

- alle 5 tuntia: opettaja voi antaa korvaavia tehtäviä harkintansa mukaan

- 5 tuntia: opiskelijan tulee keskustella poissaolojen korvaamisesta opettajan kanssa

- 10 tuntia tai yli: opintojakso jää kesken, ellei opiskelijalla ole esittää erittäin painavaa syytä poissaoloilleen ja sovi poissaolojen korvaamisesta.

Todistukset

Opiskelija näkee jaksoarviointinsa Wilmasta. Todistuksia annetaan lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon valmistuessa sekä opiskelijan erotessa lukiosta.

Opiskelija saa lukion päättötodistuksen suoritettuaan lukion oppimäärän. Lukion oppimäärän suorittamiseen vaaditaan jokaisen oppiaineen oppimäärän suorittamista hyväksytysti sekä vähintään 150 opintopisteen suorittamista lukioaikana. Näistä opintojaksoista pakollisia opintoja on pitkän matematiikan lukijoilla 102 opintopistettä ja lyhyen matematiikan lukijoilla 94 opintopistettä. Valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja tulee olla suoritettuna vähintään 20 opintopistettä. Lisäksi opiskelija voi suorittaa haluamansa määrän koulukohtaisia soveltavia opintojaksoja.

Kertyvää opintopistemäärää tarkastellaan opinto-ohjaajan kanssa opinto-ohjauksen oppitunneilla ja henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa. Riittävän opintopistemäärän suorittaminen ja tarkistaminen on kuitenkin opiskelijan omalla vastuulla. Huolehdithan siis ajoissa opintopistemääräsi riittävyydestä.

Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää enintään kaksi opintopistettä sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää enintään neljä opintopistettä.Suoritettuaan hyväksytysti ylioppilaskirjoitukset opiskelija saa ylioppilastutkintotodistuksen. Ohjeet ylioppilaskirjoitusten suorittamisesta löydät sivulta Ylioppilastutkinto sekä osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi. Ylioppilastodistuksen saaminen edellyttää lukion oppimäärän suorittamista hyväksysti. Ylioppilastutkintoon liittyvissä kysymyksissä auttavat rehtori, opinto-ohjaaja ja koulusihteeri.

Ylioppilastodistusta voi hyödyntää yliopistoon tai ammattikorkeakouluun hakeuduttaessa. Koulutuskohtaiset pääsyvaatimukset tulee tarkistaa suoraan hakukohteen kotisivuilta tai opintotoimistosta.

Erotodistus annetaan kesken lukioajan eroavalle opiskelijalle. Erotodistuksen saamiseksi opiskelijan tulee palauttaa rehtorille eroilmoitus. Erotodistukseen merkitään suoritetut opintojaksot ja niistä saadut arvioinnit.