Siirry sisältöön

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltosuunnitelma 1.8.2023.pdf

" class="bodytext">

Opiskeluhuoltotyöllä pyritään tukemaan oppilaan kasvua ja kehitystä sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Opiskeluhuoltotyön toteuttamista kuvataan opiskeluhuoltosuunnitelmassa. Opiskeluhuoltotyötä organisoi koulussa erikseen nimetty opiskeluhuoltoryhmä, jonka työ painottuu yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön.

Lukion sosiaalityön ammattilainen on kuraattori, ja hänen työhönsä kuuluu sekä yksittäisten opiskelijoiden että koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Kuraattori tekee yhteistyötä kodin ja koulun kanssa tavoitteenaan tukea nuoren kehitystä sekä ehkäistä ongelmatilanteita ja löytää keinoja niistä selviytymiseen. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä, kun kotona, koulussa tai vapaa-ajalla tuntuu olevan pulmia. Hänet tavoittaa puhelimitse, sähköpostitse ja Wilman kautta. Kuraattoritoiminnasta vastaa Ekhva.

Opiskeluhuoltosuunnitelma 1.8.2023.pdf