Siirry sisältöön

Opiskelijoiden virkistystoiminta ja luottamustoimet

Opiskelijoiden hyvinvointi on Rautjärven lukiossa tärkeää. Hyvinvointia edistetään paitsi henkilöstön toimilla, myös opiskelijoiden omalla toiminnalla. Lukuvuosittain järjestettävien tapahtumien lisäksi opiskelijat pääsevät ideoimaan lukion päivittäistä toimintaa ja erilaisia vertaistuen muotoja.

Opiskelijakunta

Opiskelijakuntatyö on tärkeä osa koulun toimintakulttuuria. Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden osallistumista ja vaikuttamista lukion toimintaan sekä luoda myönteistä ilmapiiriä. Opiskelijakunnan jäseniä ovat kaikki Rautjärven lukion opiskelijat. Opiskelija-kuntaa edustaa ja johtaa opiskelijoiden keskuudestaan valitsema opiskelijakunnan hallitus. Se suunnittelee ja järjestää yhteisiä tapahtumia ja tempauksia kouluviihtyvyyden lisäämiseksi. Opiskelijakunnan hallituksen tehtävänä on myös tuoda opiskelijoiden ääni kuuluville kouluyhteisössä. Opiskelijakunnan hallituksen edustajat voivat osallistua lukiotiimin kokouksiin.

Opiskelijakunnan kokouspöytäkirjat

Tutortoiminta

Lukiolla järjestetään tutortoimintaa. Tutortoiminnan tavoitteena on lukiolaisten yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä uusien lukiolaisten ryhmäyttäminen osaksi lukioyhteisöä. Tutorit auttavat uusia opiskelijoita myös lukion käytäntöihin ja opiskeluun liittyvissä asioissa.

Tutoriksi voi hakeutua ensimmäisen lukiovuoden lopulla, varsinainen toiminta ajoittuu tutoreiden toisen lukiovuoden ajalle. Tutorit saavat tehtäväänsä koulutuksen, ja tutortoiminnasta saa erillisen todistuksen.

Kerhotoiminta

Lukiolla toimii lukuvuosittain erilaisia kerhoja. Kerhoideoita ja -toiveita voi esittää opiskelijakunnan hallitukselle tai opettajille. Kerhoista tiedotetaan jokaisen lukuvuoden alussa.

Taukotupa

Lukiolaisten taukotupa on koulun C-osassa tilassa 117. Taukotuvassa lukiolaisilla on mahdollisuus lepoon, yhteiseen keskusteluun, pelaamiseen, eväiden syömiseen ja opiskeluun. Lukiolaiset ovat itse vastuussa taukotuvan siisteydestä.