Siirry sisältöön

Ruokapalvelu Rosmariini

Tuotamme laadukkaita, maistuvia sekä taloudellisia aterioita kuntalaisille. Erityisruokavaliot huomioidaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Ruokapalvelu valmistaa aterioita aamupalasta iltapaloihin vuoden jokaisena päivänä. Asiakkaita on lounaalla koulun toiminta-aikana 470 henkilöä. Rosmariini on kunnan ainoa valmistuskeittiö. Ruokaa toimitetaan kolmeen eri päivähoidon yksikköön, Rautjärven Otsolaan asemanseudulle, vanhusten ateriapalveluun, hyvinvointiaseman hoivaosastoille, palveluasuntoihin, Simpeleen koululle ja lukioon.

Kouluruokailu on maksutonta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat maksullisia.

Palvelun asiointikanavat

Erityisruokavaliosta ilmoittaminen

Erityisruokavaliot huomioidaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Ruokapalvelu Rosmariini

Rosmariini tuottaa ruokaa kunnan eri yksiköihin mm. päiväkodit, koulut.

Marja-Liisan katu 5, 56800 SIMPELE

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat kuukausittaisissa varhaiskasvatusmaksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset, ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ja kansanopistossa opiskelevat oppivelvolliset ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503
Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628