Siirry sisältöön

Tapahtuma-avustukset

Alta löydät tietoa Rautjärven kunnanhallituksen alaisista tapahtuma-avustuksista: myöntämisperusteet, hakuohjeet, linkki hakulomakkeelle ja ohjeet avustuksen käytön raportoinnista.

Hakuaika on 20.3. -19.4.2024. Avustukset haetaan sähköisellä lomakkeella. Avustusmääräraha on 10 000€.

Siirry tästä hakulomakkeelle.

Tapahtumien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

- tapahtuma järjestetään Rautjärvellä vuoden 2024 aikana
- tapahtumaan tulee asiakkaita vähintään seutukunnan tai maakunnan alueelta
- tapahtuma edistää Rautjärven tunnettuutta ja luo positiivista mielikuvaa

Avustusta voidaan käyttää seuraaviin asioihin:

Tapahtuman toteuttamiseen, sisällön kehittämiseen, markkinointiin ja tapahtumatilojen kustannuksiin. Myönnetyt avustukset maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille sen jälkeen, kun avustuspäätös on saanut lainvoiman. Hakijan tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä vuoden 2024 loppuun mennessä erillisen lomakkeen kautta (löytyy kunnan kotisivuilta).

Avustuksen myöntämisperusteet:

1. Avustusta voivat hakea Rautjärvellä toimivat yhdistykset tai työryhmät.
2. Tapahtuman sijoittuu Rautjärven kunnan alueelle.
3. Avustusta käsiteltäessä ja myönnettäessä ensisijaisesti kiinnitetään huomiota tapahtuman merkitykseen seutukunnallisesti tai maakunnallisesti, vaikuttavuuteen (alueellisesti), sisällön laatuun, alueelliseen yhteistyöhön ja jatkuvuuteen.
4. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan tulo- ja menoarvio tapahtumaan liittyen.
5. Hakija voi saada samaan tarkoitukseen vain yhtä Rautjärven kunnan myöntämää avustusta.
6. Avustusta ei myönnetä hakijalle, jos kunta tai kuntakonserniin kuuluva yhtiö on tehnyt erillisen ostotai muun palvelusopimuksen samaan asiaan liittyen.
7. Avustus ei saa vääristää tai luoda vääristäviä vaikutuksia yritystoimintaan. Myönnettyä avustusta ei saa myöntää edelleen kolmansille osapuolille.


Huom! Hakemuslomakkeessa on vastaajakohtainen liitetiedostorajoitus. Hakijan kaikkien liitetiedostojen yhteenlaskettu tiedostokoko kyselyssä saa olla enintään 50 megatavua. Jos tiedostosi ovat suurempia, lähetä liitteet sähköpostitse elinvoima- ja hankekehittäjä Sini Javanainen sini.javanainen@rautjarvi.fi.

HUOM! NYT HAKULOMAKKEEN PITÄISI TOIMIA NORMAALISTI - JOS SIINÄ ILMENEE VIELÄ VIKAA, NIIN OLETHAN YHTEYDESSÄ MEIHIN!

Hakemuslomakkeella on kohta hakemuksen liitteet ja siihen liitetään seuraavat tiedostot

Toimintakertomus vuodelta 2023 (jos järjestö tai yhdistys on ollut tuolloin jo toiminnassa)

Tilinpäätös vuodelta 2023  (jos järjestö tai yhdistys on ollut tuolloin jo toiminnassa)

Taloussuunnitelma vuodelle 2024

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Rautjärven kunnan myöntämistä tapahtumien avustuksista tulee tehdä selvitys vuoden 2024 loppuun mennessä tällä lomakkeella

Tuettujen tapahtumien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

- tapahtuma järjestettiin Rautjärvellä vuoden 2024 aikana
- tapahtumaan tuli asiakkaita vähintään seutukunnan tai maakunnan alueelta
- tapahtuma edisti Rautjärven tunnettuutta ja loi positiivista mielikuvaa

Avustusta sai käyttää seuraaviin asioihin:

Tapahtuman toteuttamiseen, sisällön kehittämiseen, markkinointiin ja tapahtumatilojen kustannuksiin. 

Hakijan tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä vuoden 2024 loppuun mennessä.

Vuodelle 2024 on varattu avustusmäärärahaa 10 000 euroa.