Siirry sisältöön
Kunnan omat ja saapuneet kuulutukset

Änkilän aurinkovoimalan osayleiskaavaluonnos

Änkilän suunnittelualue 92.2.2024.jpg

Rautjärven kunta asettaa ennakkokuulemista varten nähtäville 2.2 – 4.3.2024 väliseksi ajaksi kaavaluonnoksen Änkilän aurinkovoimalan osayleiskaavasta.

Kaavaluonnosaineistot ovat nähtävillä Rautjärven kunnantalon yhteispalvelupisteessä sekä kunnan kotisivuilla https://www.rautjarvi.fi/fi/Asuminen-ja-ymparisto/Kaavoitus-ja-maankaytto

Kaavaluonnoksesta järjestetään tiedotus- ja kuulemistilaisuus Rautjärven kunnantalon valtuustosalissa torstaina 15.2.2024 klo 17:00 osoitteessa Simpeleentie 12, Simpele.

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee jättää 4.3.2024 mennessä osoitteella Rautjärven kunta, Simpeleentie 12, 56800 Simpele tai rautjarven.kunta@rautjarvi.fi

Suunnittelualue

Suunnittelualue käsittää Sorronsuon, Mäkräkivensuon ja Tulisuon alueet. Suunnittelualueeseen sisältyy myös n. 22 ha alue valtatie 6 luoteispuolelta.

Alueella sijaitsee Etelä-Karjalan jätehuolloin hyödyksi -asema ja alue rajoittuu Laikon yhteismetsän Natura-alueeseen.

Materiaalit

Kaavaselostus, luonto ja arkeologinen selvitys sekä kartta osoitteessa https://www.rautjarvi.fi/fi/Asuminen-ja-ymparisto/Kaavoitus-ja-maankaytto

Osayleiskaavan tarkoituksena on mahdollistaa maksimiteholtaan 145 MW aurinkovoimalan rakentaminen. Yhteistyökumppanina hankkeessa toimii hankekehittäjä 3FlashFinland Oy. Hankkeella pyritään edistämään Rautjärven kunnan ilmasto- ja hiilineutraalisuustavoitteita sekä edistämään vihreää siirtymää edistävän yritystoiminnan kehittymistä.

Lisätietoja antavat:

Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula, 040 663 4366, yks@kaijamaunula.com 

Rautjärven kunta Harri Anttila, 0400 559 034, harri.anttila@rautjarvi.fi

3FlashFinland Oy Osmo Riikonen, 0400 794 564, osmo.riikonen@3flash.fi

Rautjärvellä 2.2.2024

Kunnanhallitus