Siirry sisältöön

Tarkemmat tiedot koulumatkatuesta löytyvät Kelan verkkosivuilta https://www.kela.fi/koulumatkatuki. Kela myöntää koulumatkatukea toisen asteen oppilaitoksessa opiskeleville, joiden koulumatka on vähintään 7 km. Koulumatkatuki tulee hakea joka lukuvuodeksi erikseen. Voit saada koulumatkatukea aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta alkaen (esim. hakemus syyskuun aikana, tukea voi saada elokuun alusta alkaen).

Koulumatkatukea voi hakea kätevästi verkkohakemuksella OmaKelassa. Jotta opiskelija voi hakea tuen itsenäisesti, hänellä pitää olla käytössään verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Myös huoltajalla on oikeus hakea koulumatkatukea alaikäisen opiskelijan puolesta (on kuitenkin parempi jos opiskelija itse asioi OmaKelassa, koska huoltaja näkee huollettavansa tietoja vain rajatusti).

Koulumatkatukilaki muuttuu 1.8.2023 alkaen, ja sen myötä koulumatkatuen hakemiseen tulee muutoksia. Tähän asti hakemukset on jätetty toisen asteen oppilaitoksiin, jotka ovat tarkistaneet hakemusten tiedot, antaneet ostotodistukset ja kirjanneet osto-oikeustiedot järjestelmiin. Jatkossa koulumatkatukihakemus jätetään sähköisesti OmaKelassa. Koulumatkatuen verkkohakemus on jo julkaistu OmaKelassa, joten tukea voi hakea jo ennen lukuvuoden alkua. Koulumatkatuettuja lippuja voi ostaa osto-oikeudella 18.7. alkaen.
Tuen voi jatkossakin hakea myös paperilomakkeella (lomake KM 1), mikäli sähköinen asiointi ei ole mahdollista. Silloin asiakas kuitenkin saa oikeuden lipun ostoon vasta, kun Kela on saanut hakemuksen. Käsittely tapahtuu täysin Kelassa, eikä koulu voi vaikuttaa käsittelynopeuteen (tästä johtuen suosittelemme sähköistä hakemista). Paperinen hakemus toimitetaan jatkossa suoraan Kelaan.

Opiskelijalla täytyy olla käytössään verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne, jotta opiskelija voi hakea tuen itsenäisesti OmaKelassa. Tunnukset täytyy hankkia omasta pankista ja varmenne oman operaattorin kautta. Tunnukset tai varmenne on tärkeää hankkia riittävän ajoissa, jotta hakeminen onnistuu verkossa ennen uuden lukuvuoden alkua.
Mahdollisista muutoksista tulee aina ilmoittaa kelaan (esim. osoitemuutokset).

Koulumatkatukeen liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa koulusihteeri.


Kelan koulumatkatuki