Siirry sisältöön
Kunnan omat ja saapuneet kuulutukset

Kuulutus vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillepanosta

Vaakuna.jpgRautjärven kunnan vaakuna
17.5.2023 0.00–23.59

Rautjärven kunta on käynnistänyt Änkilän aurinkovoimalan osayleiskaavan laatimisen

Änkilän aurinkovoimalan osayleiskaavan tavoitteena on laatia tuotoltaan megawattiluokan aurinkovoimalan mahdollistava osayleiskaava. Aurinkovoimalan teho tulisi olemaan n. 145 MW.

Rautjärven kunta on yksi ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden muodostaman Hinku-verkoston kunnista ja siten sitoutunut tavoittelemaan 80 % päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta ja hanke tukee hiilineutraalisuudelle asetettuja tavoitteita.
Osayleiskaava-alue rajautuu lounaassa Miettiläntiehen ja luoteessa valtatiehen 6. Suunnittelualue käsittää Sorronsuon, Mäkräkivensuon ja Tulisuon alueet
Tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n sekä asetuksen 30 §:n edellyttämästä kaavojen valmisteluun liittyvästä vaikutusmahdollisuudesta ja vireilletulosta tiedottaminen. Änkilän aurinovoimalan osayleiskaavan osallistumis- ja arvointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä Rautjärven kunnan internetsivuilla, www.rautjarvi.fi, ja kunnantalolla koko osayleiskaavan laadinnan ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkennetaan ja päivitetään suunnittelun edetessä., www.rautjarvi.fi.
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää 18.6.2023 mennessä osoitteella Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE tai rautjärven.kunta@rautjarvi.fi.

Lisätietoja suunnitelmista:

Rautjärven kunta:

kunnanjohtaja Harri Anttila, 040 055 9034, harri.anttila@rautjarvi.fi

Kaavoittaja Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula

arkkitehti Kaija Maunula, 040 663 4366. kaija.maunula@gmail.com

Hankekehittäjä 3Flash Finland Oy

CEO Mika Huomo, 050 410 1270, miko.huomo@3flash.fi

Rautjärvellä 17.5.2023

Kunnanhallitus