Siirry sisältöön
Kunnan omat ja saapuneet kuulutukset

Laikonkankaan aurinkovoimalan osayleiskaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Laikonkangas 2.2.2024.png

Rautjärven kunta on yhteistyössä hankekehittäjän 3FlashFinland Oy:n kanssa käynnistänyt osayleiskaavan laatimisen, jonka tavoitteena on maksimiteholtaan noin 250 MW aurinkovoimalan toteuttaminen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaan tulee kaavaa laadittaessa laatia aluksi suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista.

Osayleiskaava-alue sijaitsee noin 6-7 km lounaaseen Rautjärven kuntakeskuksesta Simpeleeltä molemmin puolin valtatietä 6. Alue rajautuu luoteessa Ahvenlammen ranta-alueeseen, lounaassa Laikonlampiin, kaakossa rautatiehen ja koillisessa Miettiläntiehen ja Rajamäkeen. Alueen pinta-ala on n. 410 ha.

Rautjärven kunta on yksi ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden muodostaman Hinku-verkoston kunnista ja siten sitoutunut tavoittelemaan 80 % päästövähennystä vuo-teen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta ja hanke tukee hiilineutraalisuudelle asetettuja tavoitteita sekä edistää vihreään siirtymää edistävän yritystoiminnan kehittymistä

Laikonkankaan aurinkovoimalan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä Rautjärven kunnan internetsivuilla https://www.rautjarvi.fi/fi/Asuminen-ja-ymparisto/Kaavoitus-ja-maankaytto ja kunnantalolla koko osayleiskaavan laadinnan ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkennetaan ja päivitetään suunnittelun edetessä.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään jättämän 4.3..2024 mennessä osoitteella Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE tai rautjarven.kunta@rautjarvi.fi .

 

Lisätietoja antavat:

Vuoksen Arkkitehdit Erkki Jouhki, 0400 752729, erkki.jouhki@gmail.com

Rautjärven kunta Harri Anttila, 0400 559 034, harri.anttila@rautjarvi.fi

3FlashFinland Oy Osmo Riikonen, 0400 794 564, osmo.riikonen@3flash.fi

 

Rautjärvellä 2.2.2024
Kunnanhallitus