Siirry sisältöön
 • Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta

 • Ammatinvalinta ja opintojen ohjaus

  • Oppilaanohjaus

   Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea nuorta itsetuntemuksen parantamisessa, opiskelutaitojen kartuttamisessa ja ammatinvalinnassa.

 • Arkistot

 • Asiakirja- ja tietopyynnöt

 • Asuminen

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Rautjärven kunnassa on yhteensä n. 180 vuokra-asuntoa: kerrostalo- ja rivitaloasuntoja Simpeleellä ja rivitaloasuntoja Rautjärven asemanseudulla.

  • Matonpesupaikat

   Kunnan ylläpitämät matonpesupaikat.

 • Avoin nuorisotyö

  • Nuorisotilat

   Rautjärven kunnan nuorisotila sijaitsee Simpeleellä kunnantalon alakerrassa.

  • Nuorisotyö

   Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten harrastuksille järjestämällä tiloja ja tukemalla nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaa.

 • Edunvalvonta

 • Ensiapu, terveydenhuollon päivystys, sosiaalipäivystys ja kriisiapu

 • Esiopetus

 • Jätehuolto

  • Jätehuollon neuvonta

   Kysy jätteiden lajittelusta, kierrätyksestä, vastaanottopaikoista tai jätehuollon järjestämisestä.

  • Jätehuoltoon liittyminen

   Liity jätehuoltoon ottamalla yhteyttä Etelä-Karjalan Jätehuollon asiakaspalveluun puhelimella, sähköpostilla tai verkkoasioinnin kautta.

  • Jätteiden keräys ja vastaanotto

   Vie kaikki sellaiset jätteet, joita et voi laittaa tavalliseen jäteastiaan oman kuntasi Hyödyksi-asemalle tai Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen.

 • Kirjastot

  • Kirjastopalvelut

   Rautjärvellä on kaksi kirjastoa: pääkirjasto Simpeleellä ja lähikirjasto Asemanseudulla.

 • Kotisairaanhoito, kotisairaalahoito ja omaishoito

 • Kotoutumista tukeva toiminta

 • Liikenne

  • Liikenneturvallisuus

   Valtakunnallisena liikenneturvallisuustavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

 • Liikenneturvallisuus ja liikennesäännöt tieliikenteessä

  • Liikenneturvallisuus

   Valtakunnallisena liikenneturvallisuustavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

 • Liikunta ja ulkoilu

  • Venepaikat

   Rautjärven kunta vuokraa venepaikkoja Tiiliruukista.

 • Liikunta ja urheilu

 • Maahan- ja maastamuutto

 • Maahanmuuttajan työskentely ja opiskelu

 • Maankäyttö, kaavoitus ja tontit

  • Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

   Kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla edistetään turvallisen, viihtyisän ja taloudellisen elin- ja toimintaympäristön muodostumista.

  • Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

   Kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla edistetään turvallisen, viihtyisän ja taloudellisen elin- ja toimintaympäristön muodostumista.

  • Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

   Kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla edistetään turvallisen, viihtyisän ja taloudellisen elin- ja toimintaympäristön muodostumista.

 • Matkailu

  • Tori

   Simpeleellä harjoitetaan torikauppaa torstaisin.

 • Matkailu Suomessa

  • Tori

   Simpeleellä harjoitetaan torikauppaa torstaisin.

 • Nuorten harrastukset ja omaehtoinen toiminta

 • Omistusasuminen

 • Oppilas- ja opiskeluhuollon sosiaalipalvelut

 • Perusopetus

  • Koulukuljetus

   Koulukuljetukseen ovat oikeutettuja oppilaat, joiden koulumatka on vähintään viisi kilometriä ja jotka asuvat oman koulupiirin alueella.

  • Oppilaanohjaus

   Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea nuorta itsetuntemuksen parantamisessa, opiskelutaitojen kartuttamisessa ja ammatinvalinnassa.

  • Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

   Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä, on mahdollisuus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

  • Perusopetuksen oppilashuolto

   Oppilashuoltotyötä organisoi koulussa erikseen nimetty oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu tarpeen tullen.

  • Perusopetus

   Perusopetusta annetaan Simpeleen koulussa (1-9 luokat) sekä Otsolassa Rautjärven asemanseudulla (1-2 luokat).

  • Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

   Ruokapalvelu Rosmariini tuottaa ruoan kunnan varhaiskasvatukselle sekä kouluihin.

 • Rakentaminen

  • Maisematyölupa

   Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava lupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ym. toimiin asemakaava-alueella.

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

  • Rakennuslupa

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

 • Sosiaalialan neuvonta- ja ohjauspalvelut

 • Sosiaalipalvelut

 • Terveydenhuolto, sairaanhoito sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

 • Tien- ja kadunpito

 • Toimialakohtaiset luvat ja velvoitteet

  • Maisematyölupa

   Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava lupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ym. toimiin asemakaava-alueella.

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

  • Rakennuslupa

   Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

 • Toimitilat

 • Vapaa-ajan palvelut

  • Nuorisotilat

   Rautjärven kunnan nuorisotila sijaitsee Simpeleellä kunnantalon alakerrassa.

  • Nuorisotyö

   Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten harrastuksille järjestämällä tiloja ja tukemalla nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaa.

  • Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

   Rautjärven kunnan hyvinvointilautakunta jakaa kohdeavustuksia paikallisen nuorisotyön tukemiseen.

 • Varhaiskasvatus

 • Veneily

  • Venepaikat

   Rautjärven kunta vuokraa venepaikkoja Tiiliruukista.

 • Vesihuolto

  • Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

   Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen.

 • Vuokra-asuminen

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Rautjärven kunnassa on yhteensä n. 180 vuokra-asuntoa: kerrostalo- ja rivitaloasuntoja Simpeleellä ja rivitaloasuntoja Rautjärven asemanseudulla.

  • Matonpesupaikat

   Kunnan ylläpitämät matonpesupaikat.

 • Yleiset tieto- ja hallintopalvelut

 • Yleissivistävä vapaatavoitteinen koulutus

  • Kansalaisopisto

   Kansalaisopisto tarjoaa opetusta kunnan kaikille ikäryhmille.

  • Taiteen perusopetus

   Taiteen perusopetusta annetaan Simpelejärven opistossa Rautjärvellä.

 • Ympäristöilmoitukset ja -luvat

 • Ympäristön- ja luonnonsuojelu

 • Ympäristövalvonta ja -terveydenhuolto