Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Europarlamenttivaalit 2024 - tietoa kotiäänestyksestä

vaalit-val-logo-vaaka-rgb.png
13.5.2024 11.00

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua kirjallisesti tai puhelimitse p. 040 181 4013 tai 040 162 1500 tiistaihin 28.5.2024 16.00 mennessä 20.5.-28.5.2024 välisenä aikana. Lomakkeita saa kunnantalon asiointipisteestä sekä vaalit.fi-sivustolta.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Myös omaishoitajalla on oikeus äänestää kotiäänestyksessä.

Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaistahenkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.