Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Lahnasenkosken tulvavauriot ovat korjattavissa

20240409_151807.jpg
10.4.2024 14.00

Poikkeuksellisen runsaat tulvavedet ovat vahingoittaneet Hiitolanjoen Lahnasenkosken alapuolta. Vesi virtaa nyt kapeaa veden syömää uomaa pitkin ja on kuljettanut mukanaan maa-ainesta. Ihmisiä kehotetaan pysymään pois koskiuomasta sortumavaaran vuoksi.

Runsaat tulvavedet ovat vaurioittaneet Hiitolanjoen keskimmäistä koskea, Lahnasenkoskea, jonka ennallistamistyöt valmistuivat vuonna 2022. Vesi virtaa nyt pitkin kapeaa veden syömää vuomaa, ja on kuljettanut mukanaan moreenipitoisen maamassan pois. Kosken yläpuoli on säilynyt vaurioitumattomana, ja syöpymävaurio on tapahtunut Lahnasenkosken sillan alapuolisella osuudella. Kosken alaosa on nyt suurelta osin kuivillaan.

Kosken virtaus on poikkeuksellisen kova. On huomioitavaa, että tilanne on äärimmäisen poikkeava, vastaavaa virtaamaa on havaittu viimeksi 1980-luvun alussa. Tällä hetkellä huippuvirtaama on noin 30m3 luokkaa Lahnasenkosken kohdalla, mikä on kaksinkertainen verrattuna normaaliin kevätvirtaamaan. 

– Vesi on päässyt kunnostetun kosken kivien ja sora alapuoliseen moreeniin, jota virta on syönyt ja vienyt mukanaan kaiken hienomman aineksen. Voimakas virtaus on saanut liikkeelle isommatkin partikkelit, kuvailee vesistöpäällikkö Matti Vaittinen Kaakkois-Suomen Elystä.

Syöpymävaurio on korjattavissa. Padon alapuolta tullaan täyttämään isokokoisilla lohkareilla ja louheella, jotka eivät lähde virtauksen mukaan. Karkea täyttötyö voidaan aloittaa jo korkean virtaaman aikana ja viimeistelytyöt alivirtaaman vallitessa. Kosken tulee jatkossa kestää myös huipputulvat.

Kunnostustöitä päästään aloittamaan teiden kuivuttua toukokuun alussa. Työ saattaa valmistua jo ennen joen avajaisjuhlia, jotka järjestetään kesäkuun 8. päivä. Ihmisiä kehotetaan pysymään poissa koskiuomasta, koska siellä on sortumavaara. Lahnasenkosken silta ei ole kärsinyt vaurioita.

– On kyllä mahdollista, että avajaisten aikaan koneet ovat edelleen paikalla. Ihmisille voi toki olla kiinnostavaakin nähdä, miten kunnostustöitä tehdään, arvelee vesistöpäällikkö Matti Vaittinen.

Lahnasenkosken lohikalojen poikastuotanto tapahtuu koekalastusten perusteella sillan yläpuolisella alueella, joten lohille tästä vauriosta ei ole aiheutunut merkittävää haittaa. Kala nousee jatkossakin Hiitolanjoessa. Vauriot saadaan korjattua ennen seuraavaa lohikalojen nousua.


Lisätietoja: 
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön puheenjohtaja (vko 15/2024)
Ilkka Nokelainen 
p. 040 593 0552
ilkka.nokelainen@imatra.fi

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toimitusjohtaja (lomalla vko 15/2024)
Hanna Ollikainen
p. 040 823 5105
hanna.ollikainen@ekvas.fi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, vesistöpäällikkö
Matti Vaittinen
p. 029 502 9112
matti.vaittinen@ely-keskus.fi