Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Rautjärvi mukaan rajakuntahankkeeseen

19.3.2024 16.00

Rautjärvi ja Ruokolahti liittyivät mukaan rajakuntahankkeeseen, jossa tavoitellaan ennakoivaa varautumista ja ylimaakunnallisten toimintamallien rakentamista. Hankkeen tavoitteena on parantaa rajaseudun kaupunkien ja kuntien yhteistyötä ja tuoda itärajaa paremmin esiin niin aluekehittämisen painotuksissa kuin uusiutuvaan energiaan liittyvissä keskusteluissa.

Elokuussa aloitetun rajakuntahankkeen hankealue laajenee edelleen. Ruokolahden ja Rautjärven kunnat ovat pyytäneet liittyä mukaan yhteistyöhön, jossa on mukana nyt uusien kuntajäsenien jälkeen 12 itärajalla sijaitsevaa kaupunkia tai kuntaa. Yhtenäinen, maantieteellisesti reilusti yli 1000 kilometrin mittainen kuntaketju ulottuu itärajalla Savukoskelta Rautjärvelle. 

Rajakuntien yhteistyölle on selkeä tarve. Rajakunnat ovat tunnistaneet yhteisiä ajankohtaisia tavoitteita sekä edunvalvonnan että elinvoimaisuuden vahvistamisen näkökulmasta. Maakuntien liitot vastaavat laajemmasta edunvalvonnasta, jota pienten rajakuntien maakuntarajat ylittävä uudenlainen yhteistyö osaltaan tukee. Rajakuntien ääni halutaan kuulumaan paremmin päätöksenteossa niin tuulivoimaan, siirtoverkkoihin, liikenneinvestointeihin kuin matkailuun tai koulutukseen liittyen. 

- Rautjärven, Parikkalan ja Ruokolahden kuntien tilanne on muuttunut merkittävästi Venäjän aggression myötä ja yhteistyötä tarvitaan niin täällä Etelä-Karjalassa kuin koko itärajalla elinvoiman tukemiseksi. Tarvitsemme yhteistä edunvalvontaa vihreää siirtymää tukevan aurinko- ja tuulivoiman edellytysten luomisessa mm. Vaaralinjan sähkösiirtoverkon rakentumisessa. Myös matkailun edellytysten yhteinen kehittäminen avaa uusia markkinoita yritystoiminnalle, toteaa kunnanjohtaja Harri Anttila.

Hankepäällikkö Sari Sikkiän mukaan rajan toimintaympäristö ja rajakuntalaisten arki on muuttunut lyhyessä ajassa rajusti. Kunnan tärkein tehtävä joka tilanteessa on pitää huolta kuntalaisistaan ja tähdätä kaikella yhteistyöllä siihen, että rajaseutu säilyy elinvoimaisena. 

- Kun meillä itärajalla on kaikki hyvin, muualla Suomessakin ovat asiat mallillaan, kuvaa hankepäällikkö Sari Sirkkiä. 

Hankkeen avulla rajakunnat ovat saaneet monipuolista näkyvyyttä mediassa. Lisäksi kuntien virka- ja luottamusjohdolle ja kuntien työntekijöille on järjestetty erilaisia asiantuntijatilaisuuksia liittyen esimerkiksi Naton tuomiin investointimahdollisuuksiin, varautumisyhteistyöhön ja nuorten osallistamiseen kunnallisessa päätöksenteossa. 

Kaksivuotinen rajakuntahanke jatkuu syksyyn 2025. Yhteistyön rahoittaja on Kainuun liitto (AKKE-rahoitus) ja hallintokaupunkina toimii Kuhmo. Kokonaisbudjetti on 318 000 euroa, josta kunnat maksavat 20 prosenttia. Kuntaosuudet hankerahoituksesta määräytyvät asukasluvun perusteella. Yhteensä hankealueella on noin 74 000 asukasta.

Lisätietoja: 
Rautjärven kunnanjohtaja 
Harri Anttila 
p . 0400 559 034
harri.anttila@rautjarvi.fi 

Rajakuntahanke / hankepäällikkö 
Sari Sirkkiä 
p. 0400 961 717
sari.sirkkia@kuhmo.fi